Nyheter

Her får du nyheter som omhandler seminar, kurs, ledige stillinger, m.m.

Nettverkssamling på Kongsvinger

Nettverkssamling på Kongsvinger

«Jobben dere gjør for å ikke å få et kompetansemessig klasseskille mellom by og land er kjempeviktig». Med disse ordene ønsket ordfører i Kongsvinger, Eli Wathne, velkommen til...

les mer
Endelig økonomi og ledelse!

Endelig økonomi og ledelse!

Vi er svært glade for igjen å kunne tilby studier innenfor økonomi og ledelse; denne gangen i samarbeid med Fagskolen Innlandet. Utdanningen gir deg praktisk kompetanse innen ledelse,...

les mer
Erfaringer fra Lean-studie

Erfaringer fra Lean-studie

Nysgjerrig på hvordan det er å være student på en modulutdanning? Til høsten tilbyr Fagskolen Innlandet en 5 stp. modul i Lean med 2 av 3 samlinger i Fjellregionen. Den første samlingen...

les mer
Lean i Fjellregionen

Lean i Fjellregionen

12. april var det høytidelig markering og igangsettelse av Norges første modulutdanning innen Industri 5.0 ved Fagskolen Innlandet.  Til høsten får vi i Fjellregionen for første gang en av...

les mer
Første disputas fra stipendiatnettverket!

Første disputas fra stipendiatnettverket!

På TSH tilrettelegger vi så godt vi kan for at doktorgradsstipendiater tilknyttet Fjellregionen kan benytte lokalene våre til å arbeide. De studerer ved ulike universiteter, og det at de...

les mer
Analyse av helsedata i gang

Analyse av helsedata i gang

Etter en lang utvikling- og planleggingsprosess var endelig den første gruppen studenter på plass, og piloten kunne starte. Dette er et helt nytt studie, utviklet av og i samarbeid med...

les mer
Søk sykepleieutdanning!

Søk sykepleieutdanning!

Vi er stolte og glade over å kunne presentere promoteringsfilmene til sykepleierstudiet! Takk til sykepleierne ved SI Tynset og Akuttbilen på St. Olavs Hospital - Røros som har bidratt til...

les mer
Helhetsperspektiv på livslang læring

Helhetsperspektiv på livslang læring

"Læringsvillighet er ønsket om og evnen til å kontinuerlig utvikle og tilpasse sine ferdigheter, kunnskap og verdier for å være ansettbar (employable), produktiv og bærekraftig i en verden...

les mer
Kompetansepåfyll for byggebransjen

Kompetansepåfyll for byggebransjen

Lurer du på hva de kommende endringene i TEK 17 innebærer, hvordan NS 3420 standarden er bygd opp eller hva de ulike bestemmelsene i NS 8407 og NS 8417 har å si for ditt byggprosjekt? Nå...

les mer
Framoverlente bønder ønsker mer kompetanse

Framoverlente bønder ønsker mer kompetanse

Landbruket utgjør samlet sett èn av de viktigste næringene i Nord Østerdal. Næringen er grunnlag for nødvendig bosetting, vekst og utvikling i regionen. Landbruket er som alle andre...

les mer
Industrifagskolen

Industrifagskolen

Industriell digitalisert automasjon (IDA) Mange bedrifter trenger korte, og spissede utdanninger. Vi tilbyr nå i samarbeid med Fagskolen Innlandet Industrifagskolen. Industrifagskolen er...

les mer
Desentral utdanning fungerer

Desentral utdanning fungerer

– Utdanning skal ikke bare være for heltidsstudenter som kan studere fast ved et lærested, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding fra Regjeringen...

les mer