Romoversikt

Senteret har fire lokaler til disposisjon som man kan bruke til digitale forelesninger, gruppearbeid eller egenstudier

Vi har fire lokaler til disposisjon som studenter kan reservere.

Disse kan studenter reservere til digitale forelesninger, gruppearbeid, møter osv.
Ta kontakt med en av oss som jobber ved Tynset studie- og høgskolesenter så hjelper vi deg.

Rom 2117

Middels stort lokale med plass til ca 15 personer.
Mulig å koble seg på storskjerm for å følge forelesning eller delta på møter via teams, zoom mm.

Rom 2118

Vårt største lokale med plass til ca 30 studenter. Brukes ofte i forbindelse med forelesninger (fysiske og digitale). Mulig å koble seg på storskjerm for å følge forelesning eller delta på møter via teams, zoom mm.

Rom 2114

Stort grupperom med plass til flere grupper. Mulig å koble seg til storskjerm. Passer ikke til forelesning.

Øvingspost 1

Øvingspost på Holmen skole. Kan bookes av studenter som tar helsefaglig utdanning vis TSH, eller som har andre avtaler om bruk.