Endelig teknologiutdanning på Tynset!

6. februar 2024

Det har over lengre tid vært et ønske fra næringslivet om teknologiutdanning i Fjellregionen. Mandag denne uken var 10 studenter endelig i gang med databaser, som er første emne i årsenheten informasjonsteknologi.

Bakgrunnen for det sterke ønske fra næringslivet, er at situasjonen i Fjellregionen  – på lik linje med resten av landet er kritisk, både når det gjelder å få folk med kompetanse til regionen, men også når det gjelder oppdatert kompetanse i bedriftene. Flere bedrifter har de to siste årene, til tross for en voldsom mobilisering blant ansatte, samt markedsføring, ikke klart å rekruttere folk til nye stillinger. Dette har medført at viktige arbeidsplasser har blitt flyttet – ikke bare ut av regionen, men også ut av landet. Dette gjelder ikke bare noen få stillinger – men flere titalls. Bedriftene sier at dette er hovedgrunn til at de ikke kan vokse, og at i løpet av få år er mangelen på oppdatert IT kompetanse så stor at det ikke lengere er snakk om hinder for vekst – men rett og slett kritisk for daglig drift.

25 lokale bedrifter har sett nøye på både innhold og fagsammensetning i emnene som inngår i denne årsenheten, og er samstemte om at de er generelle, og bredt nok sammensatt til at de tilfredsstiller et minimum for de fleste bedrifter.  Årsenheten danner et så godt grunnlag – at hver enkelt bedrift sier at de selv klarer å gi den enkelte medarbeider det de trenger videre for å fylle hullene. Behovet er like stort hos både private, som hos det offentlige. Det er derfor stor grunn til å juble over at det endelig er mulig å ta en teknologiutdanning på Tynset!

Studiet levers av Høgskolen Kristiania, og i dette emnet lærer studentene å modellere og strukturere data i relasjonsdatabaser, opprette tabeller, legge inn data, koble tabeller, hente ut data, og endre data ved hjelp av SQL-spørringer. De vil også lære å utvikle en ER-modell fra kravspesifikasjon til ferdig database, og bruke prinsipper for godt databasedesign, så som normalisering og nøkkelbruk.

Årsenheten i informasjonsteknologi er en utdanning på bachelornivå. Denne uken har Høgskolen Kristiania i samarbeid med oss og med støtte fra lokalt næringsliv sendt inn en søknad til HK-dir om bransjeprogrammidler. Dersom de får dette, vil flere emner kunne tilbys gratis.

I tillegg til databaser inngår følgende emner i årsenheten, og disse vil være et viktig bidrag til oppdatert teknologikompetanse for mange bedrifter i Fjellregionen. For de som ikke tar databaser nå vil det være mulig å søke på de andre emnene ettersom de tilbys.

  1. Introduksjon til programmering (7,5 studiepoeng): I dette emnet lærer du grunnleggende programmering. Ved å lage små applikasjoner for nettsider i språket JavaScript lærer du grunnleggende konsepter og teknikker som er overførbare til andre programmeringsspråk.
  2. Digital teknologi (7,5 studiepoeng): Emnet ruster deg til å bruke digital teknologi effektivt. Du lærer hvordan datamaskiner fungerer og håndterer informasjon på ulike nivåer, hvordan datamaskiner kobles sammen i nettverk, og hvordan du kan feilsøke problemer som oppstår.
  3. Kreativt webprosjekt (7,5 studiepoeng): I dette emnet vil du, gjennom å jobbe med et eget prosjekt, lære om å jobbe med utviklingsprosjekter. Du lærer relevante teknikker og metoder, og settes i stand til å reflektere over både valg av IT-løsninger og gruppeprosesser i et team.
  4. Informasjonssikkerhet (7,5 studiepoeng): I dette emnet lærer du grunnleggende konsepter innen informasjonssikkerhet og personvern. Du lærer hvordan du utfører en risikoanalyse, reflekterer over sikkerhetsaspekter ved nett-adferd, og sikrer maskiner og nettverk mot relevante trusler.
  5. Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (7,5 studiepoeng): Etikk, samfunnsansvar og bærekraft er viktig for omdømme, lønnsomhet og sosiale og miljømessige resultater. Emnet gir en grunnleggende innføring i problemstillinger, teori og verktøy innen disse områdene.
  6. Objektorientert programmering (15 studiepoeng): Emnet gir en grundig innføring i objektorientert programmering. Dette gir deg nøkkelkompetanse i å bidra til å utvikle store og komplekse systemer, på en måte som gjør systemene enkle å vedlikeholde og utvide.

 

    Logo til Kristiania (Fagskole og Høgskole)