Student

Velkommen som student ved Tynset Studie- og høgskolesenter

Velkommen til studier ved TSH

Vi vil legge forholdene til rette for et aktivt år med mye læring!  For å lykkes legger vi spesielt vekt på at du skal trives, få bistand og kunne ha et effektivt og ressursbesparende studieløp.

Studier krever innsats og da er det godt å ha et miljø og et sted hvor en kan treffe andre i samme situasjon og hvor det tilbys egnede lokaler for egenstudier, gruppearbeid, lokale samlinger og eksamener. Er du nettstudent og studerer på egenhånd er du også velkommen til å benytte det lokale høgskolesenteret.  Ta kontakt og vi gjør en avtale!

Søknadsprosessen

Alle studietilbud på høgskolenivå kunngjøres på hjemmesiden eller har opptak gjennom samordna opptak eller «lokalt opptak» ved den enkelte høgskole. «Lokalt opptak» gjelder normalt studier av kortere varighet enn bachelor. Se «Studietilbud» og «Kurs«

Det kreves generell studiekompetanse (GENS) fra videregående skole eller realkompetanse. Unntak er videreutdanningstilbud, hvor det kreves fullført profesjonsutdanning.
Samordna opptak (SO) koordinerer opptaket til universiteter og høgskoler i Norge.

Noen praktiske opplysninger

Parkering 
Gratis parkering ved hovedinngang på grusbelagt p-plass. Er det fullt benyttes p-plass rett overfor Tynset Sjukehus hovedinngang.

Inngang 
Benytt hovedinngangen til Nord-Østerdal videregående skole. Dørene åpnes kl 07:00 og låses kl 17:00. Som student har du i tillegg adgang til skolens lokaler på ettermiddag og kveld.

Nøkkelkort 
Studenter får tildelt nøkkelkort til skolens lokaler. Lokalene vil da være tilgjengelig, også utenom skolens åpningstid på hverdager og i helgene.

Kantine 
Kantina har åpent man-fre kl 07:30-14:45. Det tilbys varme og kalde drikker, baguetter, salater, varme lunsjretter, kaker og kioskvarer. Betaling med kort eller vipps.

Bistand
Det ytes yrkes- og studieveiledning samt administrativ og teknisk bistand gjennom hele studieåret.

Bruk av PC, trådløst nettverk og skriverenhet 
Studentene benytter egen PC. Høgskolesenterets trådløse nettverk gjøres tilgjengelig og benyttes for oppkopling mot kopi/ skriver/ skannerenhet samt ved forelesninger. 

Videokonferanse
Oppkopling og bruk av videokonferanse / evt webkonferanse gjennomgås ifm. de første samlingene/ forelesningene slik at alle studenter kan beherske dette selv.  

Grupperom/leserom 
Studentene har tilgang til bibliotek, lesesal og 2 grupperom i samme område. Alle rom som ikke er timeplanbelagt kan også benyttes til gruppearbeid/ leserom.  Se oversikt og reserver grupperom HER

Eksamensavvikling 
Det tilrettelegges og avvikles både skriftlige og muntlige eksamener ved TSH – iht. eksamensreglement for høgere utdanning.

Brann/ brannøvelser 
Alle studenter plikter å gjøre seg kjent med branninstruks og rømningsveier, se oppslag i korridorer og klasserom. Brannøvelser gjennomføres jevnlig.

Røyking/tobakk
All røyking og bruk av tobakk på skolen er forbudt.

Litteratur 
Bøker og pensumlitteratur kan kjøpes ved bl.a. Tynset Bokhandel, på nettet eller bestilles fra biblioteket ved den aktuelle høgskole. Det er smart å bestille pensumlitteraturen så snart som mulig.  Underveis i studiet er skolens bibliotekar behjelpelig med å skaffe annen relevant litteratur.