Tar du datasikkerhet på alvor?

11. desember 2023

Har du eller din virksomhet gjort tiltak for å beskytte dere mot mulige dataangrep? Dette er et spørsmål det blir stadig mer aktuelt å stille seg. Denne vinteren bidrar vi på TSH til å senke terskelen for at du og din virksomhet kan få kompetanseheving på dette feltet. Vi tilbyr nå IKT – datasikkerhet; en 5 stp modul over 8 uker og som er lagt opp slik at den kan kombineres med arbeid og andre forpliktelser. Studiet leveres av vår gode samarbeidspartner Fagskolen Innlandet. Det er to samlinger i tillegg til Teams-undervisning, og begge samlingene foregår hos oss på Tynset studie- og høgskolesenter. Utdanningen er gratis, så her legger vi alt til rette for at virksomheter og bedrifter i Fjellregionen skal kunne stå bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer innenfor datasikkerhet.

Hva handler så IKT-datasikkerhet egentlig om? Vi har fått hjelp av Simen Sørli som jobber som IKT-konsulent i IKT Fjellregionen IKS til å svare på dette:

Datasikkerheten er et viktig tema som har fått mer og mer fokus de siste årene, og det med god grunn. Det er en betraktelig økning i trusler og risikoer. De som er ute etter å gjøre skade følger nøye med på ny teknologi og er tidlig ute med å utforske denne, og da er det veldig viktig at vi vet hvordan ny teknologi fungerer og hvordan angrepene/forsøkene utføres.

Tanken «dette gjelder ikke meg» er noe av grunnen til at disse angrepene lykkes. Målgruppen er ikke bare virksomheter i privat og offentlig sektor, det gjelder også deg som enkeltperson. Viktigheten av passordsikkerhet og 2-faktor autentisering er noe som bør prioriteres hos hver enkelt. Når var det sist du bytta ut det 8-sifrede passordet ditt på diverse kontoer? Er du sikret med 2-faktor så du får varsel på SMS eller Autentiseringsapp når det forsøkes en pålogging på kontoen din? Dette henger naturligvis sammen med GDPR, og retten til å vite hvor dataene om deg oppbevares og hvor godt sikret de er. Her har hver enkelt et ansvar.

Dette modulstudiet vil hjelpe deg til å få en bedre holdning til sikkerhet, og alt som hører med. Selv jobber jeg som IKT-Konsulent og studerer IT-Drift og Sikkerhet på deltid ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Jeg opplever det på andre at det ikke er så lett å forholde seg til cybersikkerhet uten å ha et sted å lære det. I en travel hverdag for folk flest er ikke dette noe som nødvendigvis prioriteres, men det er noe som er høyst nødvendig i en så teknologisk hverdag som den vi lever i.

Vårt felles budskap er at ved å ta dette modulstudiet, så vil det som virker vanskelig og komplisert bli godt forklart slik at det vil være enklere å forholde seg til fremover. Du trenger ikke å ha noen IKT utdanning fra tidligere for å ta denne modulen. Her vil det være fokus på grunnleggende kunnskap om holdninger til sikkerhet, praktisk cybersikkerhet og GDPR.

Har du råd til å la være?

Les mer om studiet her. 

 

Simen Sørli, IKT konsulent i IKT Fjellregionen IKS

Simen Sørli, IKT konsulent

Tanken «dette gjelder ikke meg» er noe av grunnen til at dataangrep lykkes

Logo til Fagskolen Innlandet