Ansatte / Organisering

 .

Mette Halvorsen Hornseth

Daglig leder

+47 957 02 759

mette.hornseth@tynset.kommune.no

Mette Halvorsen Hornseth er leder av Tynset Studie- og høgskolesenter og ansatt i 100 % stilling.

Tynset Studie- og høgskolesenter er organisert som en kommunal virksomhet med tilbud om høyere utdanning og samarbeid med seks kommuner i Nord-Østerdal.  Tynset kommune er vertskommune. Fylkeskommunen og HK-dir støtter virksomheten med prosjektmidler.

Kristin Moseng Aas-Berntsen

Prosjektleder

+47 412 68 820

kristin.aas-berntsen@tynset.kommune.no

Kristin er prosjektleder for videre utvikling av Tynset Studie- og høgskolesenter og ansatt i 100% stilling.

Prosjektet er finansiert av Innlandet fylkeskommune og ble formelt startet sommeren 2020 med en 3-års horisont.
Oppgavene består i å videreutvikle Tynset Studie- og høgskolesenters forretningsmodell og studietilbud.

Kari Larsson Finstad

Prosjektmedarbeider

+47 456 57 486

kari.larsson.finstad@tynset.kommune.no

Kari Larsson Finstad er prosjektmedarbeider for videre utvikling av Tynset Studie- og høgskolesenter og jobber i 80% stilling.

Oppgavene består i å videreutvikle Tynset Studie- og høgskolesenters studie- og kurstilbud.

Tone Nøren

Prosjektmedarbeider

+47 977 73 932

tone.noren@tynset.kommune.no

Tone Nøren er prosjektmedarbeider for videre utvikling av Tynset Studie- og høgskolesenter og jobber i 100% stilling.

Oppgavene består i å videreutvikle Tynset Studie- og høgskolesenters studie- og kurstilbud.