Ansatte / Organisering

 .

Mette Halvorsen Hornseth

Daglig leder

+47 957 02 759

mette.hornseth@tynset.kommune.no

Mette Halvorsen Hornseth er leder av Tynset Studie- og høgskolesenter og ansatt i 100 % stilling.

Tynset Studie- og høgskolesenter er organisert som en kommunal virksomhet med tilbud om høyere utdanning og samarbeid med seks kommuner i Nord-Østerdal.  Tynset kommune er vertskommune. Fylkeskommunen støtter virksomheten.

Kristin Moseng Aas-Berntsen

Prosjektleder

+47 412 68 820

kristin.aas-berntsen@tynset.kommune.no

Kristin er prosjektleder for videre utvikling av Tynset Studie- og høgskolesenter og ansatt i 100% stilling.

Prosjektet er finansiert av Innlandet fylkeskommune og ble formelt startet sommeren 2020 med en 3-års horisont.
Oppgavene består i å videreutvikle Tynset Studie- og høgskolesenters forretningsmodell og studietilbud.

Elisabeth Kalstø

Prosjektmedarbeider

+47 402 01 799

elisabeth.kalsto@tynset.kommune.no

Elisabeth Kalstø er prosjektmedarbeider for videre utvikling av Tynset Studie- og høgskolesenter og ansatt i 100% stilling.

Oppgavene består i å videreutvikle Tynset Studie- og høgskolesenters studie- og kurstilbud.