Ansatte / Organisering

 .

May Tove Dalbakk

Daglig leder

+47 99 165 244

post@tynsetsh.no

May Tove Dalbakk er leder av Tynset Studie- og høgskolesenter og ansatt i 100 % stilling.

Tynset Studie- og høgskolesenter er organisert som et prosjekt under Regionrådet for Fjellregionen.

I løpet av 2019 går Tynset Studie- og høgskolesenter over til å bli en kommunal virksomhet med tilbud om høyere utdanning og samarbeid med seks kommuner i Nord-Østerdal.  Tynset kommune blir vertskommune.