Fornøyde sykepleierstudenter

9. april 2024

Hvordan er det å studere bachelor i sykepleie deltid på Tynset studie- og høgskolesenter? Vi har snakket med studentene Rebecca og Marianne, samt lærer Margrethe.

De kan fortelle at siden de er en liten gruppe, får de god kontakt med lærerne og godt samhold studentene imellom. De forteller videre at det er kjekt at lærerne kjenner studentene, slik at de kan bli utfordret på det de kan bli bedre på. Margrethe sier at dette går begge veier, for når lærerne kjenner hver enkelt student, kan vite hvor skoen trykker, eller ikke trykker. En annen fordel med å være en liten gruppe studenter, er at de ofte har to lærere tilstede, og opplever å få en grundig gjennomgang av det de skal lære.

Videre forteller de om god oppfølging i praksis, og fremhever godt samarbeid mellom veilederne i praksis og lærerne som en stor fordel.

Disse faktorene gir samlet sett studentene gode læringsmuligheter, både i teori og praksis.

Har du lyst til å studere sykepleie i dette læringsmiljøet? Les mer og søk her. Husk at søknadsfristen er 15. april!