Om TSH

.

Tynset Studie- og Høgskolesenter (TSH) dekker kommunene Alvdal, Folldal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os. Senteret ble etablert 1. aug. 2001 og har i dag lokaler sammen med Nord-Østerdal videregående skole. Vi har studenter fra alle disse kommunene samt kommuner i landet for øvrig. 

Med utgangspunkt i næringslivets, kommunenes og innbyggernes behov er det senterets ansvar å etablere og tilrettelegge for fagskoleutdanning, høgskoleutdanning og kompetansehevende tiltak i form av grunnutdanninger, etter- og videreutdanninger samt kurs og fagdager.  Bruk av IKT er sentralt i studiemodellene.

Siden starten i 2001 har det blitt tilbudt desentral høgskoleutdanning i nært samarbeid med Høgskolen i Hedmark/Innlandet og andre relevante høgskoler/universitet. Fra 2020 har vi også samarbeidet med Fagskolen Innlandet om fagskoleutdanninger. Som medlem i den nasjonale interesseorganisasjonen Norske Utdanningssentre, NU, har TSH hatt mulighet til å gi Fjellregionen et bredt utvalg studietilbud med utdanninger fra flere av landets høgskoler.

Når myndigheter og næringsliv ser på utfordringene som ligger foran oss, er det to innsatsområder det pekes på: Kompetanse og Teknologi.

På bakgrunn av stor interesse, kultur for utdanning og et stadig økende kompetansebehov i regionen ser vi for oss å utvikle og forsterke samarbeidet med utdanningsleverandører innen Fagskole-, universitets- og høgskolesektoren.  TSH skal ha fokus på livslang læring og kompetanse knyttet til bruk av IT og teknologi.

Tynset Studie- og høgskolesenter har i mange år vært en stødig tilbyder av høyere utdanning i regionen. Vi har blant annet levert sykepleiere, lærere, økonomer, vernepleiere, barnehagelærere, IKT, Organisasjon og ledelsesfag og det er holdt en rekke kurs for næringslivet og den offentlige forvaltningen. Dette er viktig og det skal vi fortsette med.

Samtidig er det viktig å ta høyere utdanning i regionen videre. Sammen med fylket, kommunene, sterke aktører innen næringslivet og utdanningsleverandører ser vi for oss å utvikle høgskolesenterets virksomhet.

Etableringen av Norsk Helsearkiv er enestående og av stor nasjonal interesse. Med bakgrunn i deres kompetansebehov har TSH et samarbeid med NTNU om studier innen Arkiv – og samlingsforvaltning. Her ser vi flere muligheter for fremtidig samarbeid.

Målet må være å videreutvikle regionen med senter for høyere utdanning og forskning og løfte næringslivet til nye høyder.

 

Vi er klare for fremtiden!
Mette Halvorsen Hornseth, daglig leder