Nye muligheter for helsefagarbeidere

16. april 2024

Høsten 2024 setter Fagskolen Innlandet i gang et helt nytt studium på Tynset for de som har fagbrev som helsefagarbeidere! Det er aktuelt for de som jobber i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Vi får færre hender og mye større behov for helsetjenester framover, og da er det viktig å kunne videreutdanne helsefagarbeiderne slik at de raskt kan tilpasse seg nye og endrede oppgaver. Dette vil gi samfunnet muligheter til å omorganisere arbeidsoppgaver for å ivareta en bærekraftig helsetjeneste.

Studiet skal ruste ferdig utdannede helsefagarbeidere innen flere felt som i dag blir utført av blant annet sykepleierne. De får mer kompetanse innen anatomi, fysiologi og sykdomslære, i tillegg til mer handlingskompetanse til å vurdere hva som skal gjøres når pasientene blir sykere. Økt medisinsk kompetanse, som å kunne sette kateter, legge inn veneflon, medikamenthåndtering, kommunikasjon og brukermedvirkning er også aktuelle områder.

Studiet er bredt forankret i kommunene, og det var Kommunenes Sentralforbund (KS) som selv tok initiativet. Sykepleierforbundet, HINN og TSH har også vært involvert i utviklingen av studietilbudet sammen med representanter fra flere kommuner og Sykehus Innlandet. I tillegg til Tynset, tilbys studiet på Elverum, i Kongsvinger og Gjøvik.

Studiet er samlingsbasert og går over to år. Det første året blir det sju fysiske samlinger i tillegg til nettundervisning mellom samlingene. Det legges opp til at man skal kunne jobbe samtidig som man tar utdanningen. Mye av tida på de fysiske samlingene vil brukes til simuleringsaktiviteter og ferdighetstrening.

De som allerede har en fagskoleutdanning utover fagbrev, følger et litt annet løp enn øvrige studenter, og får en høyere fagskolegrad ved endt utdanning.

Mandag 22.april kl. 13.00 og torsdag 25.april kl. 18.00 arrangeres det digitale informasjonsmøter om studiet der det også blir mulig å stille spørsmål.

Link til møtene:

Mandag: Delta i møtet nå

Torsdag: Delta i møtet nå

Søknadsfrist: 15.mai. Link til søknadsportal finner du her: Klinisk helsefagarbeid | Fagskolen Innlandet (fagskolen-innlandet.no)

Ved evt. spørsmål ta kontakt med mette.hornseth@tynset.kommune.no eller  tone.noren@tynset.kommune.no