Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

18. juni 2024

Jobber du i barnehage og har lyst til å bli barnehagelærer? Da er arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning noe for deg! Høgskolen Innlandet setter nå i gang et samlingsbasert studium over 4 år. Det blir inntil 8  fysiske samlinger a`2-3 dager på Hamar, og praksis i egen barnehage. I tillegg må man påregne omfattende egenstudier, aktivitet på læringsplattformer og samarbeid i studiegrupper mellom samlingene og praksis. Om det er ønskelig kan egenstudiene foregå i lokalene til Tynset studie- og høgskolesenter.

for å komme inn på dette studiet må man ha min. 40% stilling i en barnehage der styrer og minimum én pedagogisk leder har fullført og bestått barnehagelærerutdanning.

Det er mange kommuner i Nord-Østerdal som melder om stort behov for barnehagelærere, så vi håper dette tilbudet kan føre til at flere skaffer seg denne etterspurte kompetansen.

HINN  inviterer til digitale informasjonsmøter på følgende datoer:

Torsdag 20. juni kl. 17:00 -18:30, Bli med på møtet nå

Onsdag 26. juni kl. 17:00 – 18:30, Bli med på møtet nå

Mer informasjon finner du her: Bachelor – barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert – Høgskolen i Innlandet