Se våre spennende
kurs- og studietilbud

Tynset Studie- og høgskolesenter tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning,skreddersydde kurs,
samt etter- og videreutdanninger rettet mot privat og offentlig sektor

Studietilbud

Studier og videreutdanninger ved Tynset Studie- og høgskolesenter

Kurs

Kurs og etterutdanninger ved Tynset Studie- og høgskolesenter

Student

Her finner du nyttig informasjon om å være student, søknadsprosess og undervisning m.m.

Nyheter

Analyse av helsedata i gang

Analyse av helsedata i gang

Etter en lang utvikling- og planleggingsprosess var endelig den første gruppen studenter på plass, og piloten kunne starte. Dette er et helt nytt studie, utviklet av og i samarbeid med...

les mer
Søk sykepleieutdanning!

Søk sykepleieutdanning!

Vi er stolte og glade over å kunne presentere promoteringsfilmene til sykepleierstudiet! Takk til sykepleierne ved SI Tynset og Akuttbilen på St. Olavs Hospital - Røros som har bidratt til...

les mer
Helhetsperspektiv på livslang læring

Helhetsperspektiv på livslang læring

"Læringsvillighet er ønsket om og evnen til å kontinuerlig utvikle og tilpasse sine ferdigheter, kunnskap og verdier for å være ansettbar (employable), produktiv og bærekraftig i en verden...

les mer
Kompetansepåfyll for byggebransjen

Kompetansepåfyll for byggebransjen

Lurer du på hva de kommende endringene i TEK 17 innebærer, hvordan NS 3420 standarden er bygd opp eller hva de ulike bestemmelsene i NS 8407 og NS 8417 har å si for ditt byggprosjekt? Nå...

les mer
Framoverlente bønder ønsker mer kompetanse

Framoverlente bønder ønsker mer kompetanse

Landbruket utgjør samlet sett èn av de viktigste næringene i Nord Østerdal. Næringen er grunnlag for nødvendig bosetting, vekst og utvikling i regionen. Landbruket er som alle andre...

les mer
Industrifagskolen

Industrifagskolen

Industriell digitalisert automasjon (IDA) Mange bedrifter trenger korte, og spissede utdanninger. Vi tilbyr nå i samarbeid med Fagskolen Innlandet Industrifagskolen. Industrifagskolen er...

les mer

Delta på kurs?

Vi tilbyr stadig relevante kurs for ansatte i offentlig sektor og privat næringsliv

Kunnskapsmotoren – fremtidsrettet, offensiv, fleksibel

tynset.kommune.no
alvdal.kommune.no
rendalen.kommune.no
tolga.kommune.no
os.kommune.no
folldal.kommune.no