Spennende modulutdanninger

2. juli 2024

Hva med litt faglig påfyll til høsten? Modulutdanningene fra Fagskolen Innlandet er korte, spissede fagutdanninger som fører til økt kompetanse ute i bedriftene. Dette kan bidra til økt konkurransekraft, at medarbeidere står i jobb lenger, samt at bedriften øker sin attraktivitet ovenfor nye medarbeidere. I dagens og morgendagens arbeidsliv er det viktigere enn noen gang å ha fokus på å LÆRE HELE LIVET. Modulene er på 5-10 studiepoeng, er GRATIS og er lagt opp til å kunne kombineres med arbeid og fritid. Undervisningsformen er en kombinasjon av samlinger og nettstudier, med bedriftsbesøk og oppgaver som lett kan knyttes til egen arbeidshverdag. Fagskolen Innlandet tilbyr utdanninger på flere ulike studiesteder. Her er det mange spennende moduler å velge mellom! Hva venter du på?

Hos oss på Tynset studie- og høgskolesenter tilbyr vi denne høsten Lean prinsipper og verktøy. Første samling er på Lean-laben på Raufoss og de to neste er på Tynset/Fjellregionen. Søknadsfrist 28.07.2024, oppstart uke 34.

På Gjøvik/Åndalsnes tilbyr de:

Sirkulærøkonomi, bærekraft og gjenbruk i trevarebransjen, søknadsfrist 28.07.24, oppstart uke 34.

På Kongsvinger tilbyr de:

IKT- datasikkerhet, søknadsfrist 08.09. 2024, oppstart uke 42.

Bedriftsøkonomi for ikke-økonomer, søknadsfrist 15.09. 2024, oppstart uke 43.

På Gjøvik tilbyr de:

IKT – systemforståelse, søknadsfrist 28.07.2024, oppstart uke 34.

Industrielle økosystemer i praksis, søknadsfrist 28.07. 2024, oppstart uke 35.

Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plast, søknadsfrist 28.07.2024, oppstart uke 36.

Praktisk matematiske verktøy, søknadsfrist 04.08.2024, oppstart uke 37.

Logistikkstyring- og ledelse (SCM), søknadsfrist 11.08.2024, oppstart uke 38.

På Gjøvik/Otta tilbyr de: 

Grunnleggende logistikk i helseforetak, søknadsfrist 11.08.2024, oppstart uke 39

 

 

Logo til Fagskolen Innlandet