Startet nytt modulstudie på Tynset

12. mars 2024

Interessen var stor nok i Fjellregionen til at Tynset ble første studiested til å få oppstart for det helt nye modulstudiet IKT-datasikkerhet fra Fagskolen Innlandet. 8 studenter fra privat og offentlig sektor møttes til første samling forrige uke. Ut ifra tilbakemeldinger fra lærer og studenter, har det vært en vellykket og nyttig samling. Studenter fra kommunal virksomhet trekker frem viktigheten av å ha en mer inngående kunnskap om datasikkerhet og personvern selv om de i utgangspunktet ikke har data og informasjonsteknologi som sitt fagfelt. Som så mange andre i våre dager benytter de PC som arbeidsverktøy og dermed mener de at de har et ansvar for å være faglig oppdatert. Fordeler med dette kan være lettere kommunikasjon med de som drifter datasystemene (f.eks FARTT i kommunal sammenheng) rundt utfordringer eller problemstillinger knyttet til sikkerhet og personvern, lavere risiko for uønskede hendelser, samt å kunne formidle holdninger og kunnskap videre internt i egen organisasjon. Vi lar oss imponere over disse fremoverlente holdningene, og håper dette kan være til inspirasjon for at flere innen både offentlig og privat sektor vil satse på kompetanseheving innen IKT-datasikkerhet. Når læreren i tillegg skryter av en aktiv gruppe studenter, lover dette godt for fortsettelsen.

Vi ønsker studentene lykke til videre i studiet, og ser frem til å ta imot dem til siste samling i slutten av april.

Nysgjerrig? Her kan du lese mer om modulen IKT-datasikkerhet.

Logo til Fagskolen Innlandet