Stipendiatnettverk

 .

Phd stipendiat Øyvind Sandsether

Øyvind Sandseter

 

Øyvind jobber som psykolog på BUP Tynset. I tillegg skriver han sin PhD som en del av en klinisk behandlingsstudie som skal sammenligne effekten av kognitiv terapi mot sosial angst hos ungdom når den gis på video og når den gis i fysiske samtaler. Prosjektet har fått navnet The Covideo study og ledes av overlege Einar Røshol Heiervang ved Sykehuset Innlandet, BUP Tynset.

 

Phd stipendiat Maren Kværness Halberg

Maren Kværness Halberg

 

Maren jobber som  konservator NMF ved Musea i Nord-Østerdalen. Feltet hun skriver om er knyttet til skogbrukshistorie i Nord-Østerdalen. Hennes prosjekt handler om bruksrettigheter til bygningstømmer. Museene har en stor samling bygninger på sine friluftsmuseer og artikkelen hun jobber med har som mål at disse bygningene blir benyttet mer aktivt i formidlingen. Målet er å få publisere i Anno Museums neste publikasjon mot Fagfellevurderte artikler.