Kommunikasjon er viktig for sykepleiere

8. november 2023

Tilpasset kommunikasjon står nå på programmet for sykepleiestudentene som er inne i sitt siste studieår! Under dagens samling på øvingsposten fikk de besøk av 4 og 5-åringer fra Eggen og Haverslia barnehager. Her fikk de øve på hvordan man kan skape en god relasjon og tillit til barn i ulike aldre før de skal inn til medisinsk behandling. Samtaler gjennom høytlesing, tegning, lek med medisinsk utstyr, plastring av bamser og øvelser i gymsalen var noen av aktivitetene. Vi er takknemlige for at barnehagene stiller opp, og bidrar til gode praksis-situasjoner!