world icon

IKT – datasikkerhet

Modulen handler om å få innblikk i hva datasikkerhet er, hvor viktig det er for oss både privat og på jobb.

Studiested

Nettbasert med samlinger på Tynset

Varighet

8 uker

Studiepoeng

5

Organisering

Nettbasert og deltid

Søknadsfrist

9. februar 24

Oppstart

7. mars 24

For deg som ønsker oppdatert kompetanse på datasikkerhet for deg selv og for din arbeidsplass

Kravene til datasikkerhet øker stadig - har du råd til å la være?

Studiet kan kombineres med jobb og privatliv

Innhold

Følgende emner inngår i modulen:

  • GDPR
  • Holdninger til sikkerhet
  • Praktisk cybersikkerhet

Du vil lære om hva slags trusler som finnes, hvordan vi kan sikre oss og hva vi kan gjøre når det har vært en hendelse. Det vil også være fokus på GDPR og passordsikkerhet.

Arbeidsformene vil variere, men i hovedsak vil det være klasseromsundervisning, gruppearbeid og praktiske oppgaver enten selvstendig eller i gruppe.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri, men du trenger absolutt ikke jobbe i en industribedrift for å ta denne modulen. Alle som bruker PC i sitt arbeid, enten det er i offentlig eller privat sektor vil ha utbytte av denne modulen.

 

Datoer for samlinger på Tynset

Det gjennomføres to studentsamlinger på dagtid:

  • Samling 1: 7. og 8. mars
  • Samling 2: 25. og 26. april

Mellom samlingene vil det være felles Teams-undervisning på torsdager (ikke full dag, tidspunkt kommer) i uke 11, 12, 14, 15 og 16. Det er mulighet for å følge Teams-undervisningen samlet som en klasse hos oss på studie- og høgskolesenteret.

STUDIET ER GRATIS

Opptakskrav

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.