gear icon

Lean prinsipper og verktøy

Lær om ulike virkemidler fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og hvordan du skal kunne kartlegge og analysere prosesser og forsyningskjeder.

Studiested

Nettbasert med samlinger Raufoss og Fjellregionen

Varighet

9 uker

Studiepoeng

5

Organisering

Nettbasert og deltid

Søknadsfrist

  1. juni 2024

Oppstart

Uke 34

Korte og spissede utdanninger

Kombiner jobb og utdanning

Spisskompetanse innen leanfilosofi og -ledelse

Ønsker du lære mer om forbedring av produksjonsprosesser?

Modulen gir innblikk i en metodikk og forretningsfilosofi som har som mål å øke
effektiviteten og redusere sløsing i produksjons- og forretningsprosesser, og på den måten bygge robuste og bærekraftige prosesser. Dette omfatter bl.a. kunnskap om og typiske kjennetegn ved Lean og den norske modellen, Lean-prinsipper, metodikk, metodikkverktøy og «den lærende organisasjon».
Målet med modulen er at du skal kunne benytte ulike Lean baserte virkemidler til praktisk forbedringsarbeid basert på bærekraftige prinsipper.

Undervisningen baserer seg på praktisk arbeid, blant annet i Lean-laben på Raufoss, samt bedriftsbesøk i Fjellregionen. Det vil jobbes med gruppeoppgaver basert på en praktisk case, gjerne fra egen bedrift.

Hva lærer du?

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hva Lean er, og
hvordan det kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon.
Modulen vektlegger å etablere bærekraft ved å skape robuste prosesser i alle typer virksomheter. Sammenhengen mellom Lean og bærekraft står sentralt i hele modulen.

Følgende emner inngår i modulen:

  • Lean – bakgrunn, kjennetegn
  • Den norske modellen
  • Lean ledelse og den lærende organisasjonen

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen Lean prinsipper og verktøy mot industri 5.0 i tjeneste, produkt og prosessindustri. Du får en
grunnleggende forståelse innen Lean fagområdet basert på etiske og verdibaserte grunnprinsipper. Du vil kunne bidra til Lean basert forbedring ved egen
arbeidsplass. Det kan gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis. Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

 

Kostnad: studiet er gratis (finansiert av bransjeprogram) med unntak av bøker og reise/opphold på samlinger.

 

Tynset studie- og høgskolesenter samarbeider tett med Fagskolen Innlandet, og tilrettelegger slik at studenter i Fjellregionen kan følge Teams-undervisningen mellom samlingene i våre lokaler, samt benytte våre lokaler til gruppearbeid/egenarbeid.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.
  • Eller søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor en av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.