Modulutdanning i Lean

9. desember 2022

Vi tilbyr nå modulbasert fagskoleutdanning i Lean. I slutten av januar starter Fagskolen Innlandet en 10 stp modul i Lean Manufacturing 4.0. Dette studiet passer for alle som jobber med forbedringsarbeid og produksjon.

En modul er en ny type kort utdanning som skal øke kompetansen hos norske fagarbeidere i en rekke bransjer. Undervisningen er utformet med tanke på at studiene kan kombineres med å stå i jobb. De fleste moduler vil være byggesteiner i et fullt fagskolestudium. Du kan altså velge om du vil ta én modul eller flere. Satsingen på moduler er et samarbeid mellom norske utdanningsmyndigheter og partene i arbeidslivet. Undervisningen skjer i regi av fagskolene.

Tynset studie- og høgskolesenter samarbeider tett med Fagskolen Innlandet, og tilrettelegger slik at studenter i Fjellregionen kan følge store deler av undervisningen fra Fjellregionen.

For mer informasjon klikk her