Grønn teknologi og presisjon i landbruket

13. desember 2022

Har du lyst til å lære mer om ulike teknologiske hjelpemidler i gårdsdrifta?

Da kan det nye studietilbudet til Fagskolen Innlandet være noe for deg!

Dette er et deltidsstudium med oppstart i februar 2023 som går på deltid over 1 år. Det blir fysiske samlinger, nettundervisning og oppgaveløsning med praktisk tilnærming.

Ved stor interesse i Nord Østerdal kan samlinger legges til regionen fra vinteren 2024. Ta kontakt for mer informasjon om disse studiene.