Klikk her for å lese mer

Skriv inn innhold her
gear icon

Grønn teknologi og presisjon 

Du får kompetanse til å delta i både planlegging, vurdering, innkjøp, implementering, utvikling og bruk av teknologiske løsninger på egen gård eller i rådgivning.

Studiested

Nettbasert med samlinger

Varighet

1 år

Studiepoeng

30

Organisering

Nettbasert og samlinger på deltid

Søknadsfrist

10. januar 2023

Oppstart

9.februar 2023

Korte og spissede utdanninger

Kombiner jobb og utdanning

Kunnskap om å gjøre digitale verktøy anvendbare og nyttige

 

Ønsker du lære mer bruk av teknologi i landbruket?

Målet med studiet er at studentene skaffer seg kunnskap om muligheter og begrensninger innen presisjons- og jordbruksteknologi og kjenner til bondens ansvar og funksjon knyttet til presisjonsjordbruk. I løpet av studiet er det et håp om at studentene skal kunne anvende ny teknologi for å forbedre driften på egen gård eller arbeidsplass og har utviklet arbeidsmetoder og kompetanse for å bidra til en bærekraftig agronomisk forvaltning.

Det gjennomføres en pilot fra februar 2023, og samlingene vil da foregå på Gjøvik. Dersom det blir mange studenter fra Nord Østerdal fra februar 2024, kan samlinger legges til vår region.

 

 

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.
  • Eller søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor en av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.