gear icon

Lean Manufacturing 4.0

Lær om ulike virkemidler fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og hvordan du skal kunne kartlegge og analysere prosesser og forsyningskjeder.

Studiested

Nettbasert med samlinger

Varighet

11 uker

Studiepoeng

10

Organisering

Nettbasert og deltid

Søknadsfrist

02. januar 2023

Oppstart

Uke 4

Korte og spissede utdanninger

Kombiner jobb og utdanning

Spisskompetanse innen leanfilosofi og -ledelse

Ønsker du lære mer om forbedring av produksjonsprosesser?

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hva Lean er, og hvordan det kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon. Du skal kjenne til hvordan prosesser og forsyningskjeder kan effektiviseres, og skal ha forståelse for at Lean fungerer uavhengig av bransje og selskap. Du skal kunne benytte ulike virkemidler fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og kunne kartlegge og analysere prosesser og forsyningskjeder. Du skal også forstå konkrete strategier og tiltak til hvordan en bedrift kan drive kontinuerlig forbedring og utvikle en lærende organisasjon.

Tynset studie- og høgskolesenter samarbeider tett med Fagskolen Innlandet, og tilrettelegger slik at studenter i Fjellregionen kan følge store deler av undervisningen fra Fjellregionen. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og finn mulighetene som passer deg! 

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.
  • Eller søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor en av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.