Høyere yrkesfaglig utdanning

18. november 2022

Hvordan kan høyere yrkesfaglig

utdanning møte

forventningene og kravene i et

samfunn i endring?

Dette var spørsmålet som ble stilt som tema for Fagskolekonferansen i Bergen forrige uke. Vi på Tynset studie- og høgskolesenter hadde tatt turen vestover, og der fikk vi høre siste nytt fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Organisasjon for Norske Fagskolestudenter og Nasjonalt fagskoleråd. Vi fikk videre høre om hvordan politikerne jobber for å utvikle høyere yrkesfaglig utdanning, hvordan studentene vil lære i fremtiden og hvordan vi kan gjøre mer for å fremme høyere yrkesfaglig utdanning.

På Tynset studie- og høgskolesenter samarbeider vi med Fagskolen Innlandet og andre fagskoler dersom de har tilbud som Fagskolen Innlandet ikke kan tilby. I høst har vi 20 studenter på videreutdanning i demens og alderspsykiatri som Fagskolen Innlandet leverer hos oss. De har en undervisningsdag pr uke med lærer til stede her på Tynset. Videre jobber vi med å kunne tilby modulbaserte utdanninger innenfor industri og produksjon, utdanning innen IKT og sikkerhet, samt praktisk lederutdanning i løpet av 2023. Vi er også med i en prosjektgruppe for utvikling av studiet «fremtidens helsefagarbeider» i regi av Fagskolen Innlandet, og sammen med Fagskolen Kristiania jobber vi med utarbeidelse av studier innenfor spill og digitale verktøy samt bærekraft for fagarbeidere i barnehagene.

I Kompetansebehovsutvalgets Temarapport 1/2022 – Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring skriver de blant annet: «Det er utvalgets vurdering at høyere yrkesfaglig utdanning spiller en lite synlig, men viktig rolle for å imøtekomme dagens og morgendagens kompetansebehov. Sektoren har potensiale for å spille en enda viktigere rolle i å møte fremtidens nasjonale og regionale kompetansebehov». Tynset Studie- og høgskolesenter bidrar til å dekke kompetansebehovet i Fjellregionen gjennom å tilby relevant høyere yrkesfaglig utdanning. Vi er lokalisert på Nord-Østerdal videregående skole, hvor yrkesfag de siste årene har fått en sterk posisjon. Høyere yrkesfaglig utdanning er arbeidslivets utdanning og gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Dette er et svært godt alternativ for videre skolegang for våre dyktige fagarbeidere, enten man vil gå videre rett etter videregående eller man har vært i arbeidslivet en stund. Det at fagskolene tilbyr så praksisnære utdanninger gjør at dette også kan være relevant som videreutdanning for de som har høyere utdanning fra universitet eller høyskole. Ifølge Kompetansebehovsutvalget er det i arbeidslivet et stort og trolig økende behov for høyere yrkesfaglig utdanning. Det er derfor på høy tid at denne utdanningsveien blir anerkjent, synlig og godt representert både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat rundt høyere yrkesfaglig utdanning. Vi vil gjerne vite hvilke utdanninger som er aktuelle for enkeltpersoner eller bedrifter, og vi kan fortelle mer om hva høyere yrkesfaglig utdanning er og tilbudene som vi jobber med å få til. Vår erfaring så langt er at dette er en sektor som er svært fleksible og løsningsfokuserte, et inntrykk som ble ytterligere forsterket etter disse dagene i Bergen.