Lean i Fjellregionen

18. april 2023

12. april var det høytidelig markering og igangsettelse av Norges første modulutdanning innen Industri 5.0 ved Fagskolen Innlandet.  Til høsten får vi i Fjellregionen for første gang en av disse modulene med lokale samlinger, nemlig Lean prinsipper og verktøy, 5 stp.

Hva er så Industri 5.0? Den femte bølgen av den industrielle revolusjonen bygger på erfaringene fra Industri 4.0 og «relanserer» den menneskelige skaperkraften – her kombineres automatisering, robotisering og kunstig intelligens, med menneskelig ferdigheter og kreativitet. Fordi det er menneskelig kreativitet og ferdigheter som fortsatt er viktigst, men den støttes opp og forsterkes gjennom bruken av teknologi og samhandling. Robotene utfører det repetitive mens menneskene står for kreativitet og de komplekse oppgavene.

Industri 5.0 legger vekt på bærekraft og det å bidra til å løse globale utfordringer som klimaendringer og ressursknapphet, uten at det går på bekostning av økonomisk vekst. Økt produktivitet gjennom en etisk og bærekraftig produksjon. Og det viktigste av alt; hvordan dette operasjonaliseres mot egen bedrift og ansatte. Bærekraftperspektivet ligger til grunn. Vi må minimere energiforbruk, redusere avfall og ressursbruk. Det teknologiske løpet vil på ingen måte stanse, vi vil ta i bruk ny teknologi som kunstig intelligens, sensorer, IoT, blockchain og 3D-printing. Nye jobbmuligheter vil skapes, og det vil bli et økt behov for menneskelig kreativitet og ferdigheter gjennom utvikling og implementering av ny teknologi. En teknologi som skal benyttes for å forbedre menneskers liv, ikke det motsatte. Industri 5.0 stiller nye krav til bedriftens robusthet og det etiske aspektet, både i arbeidslivet og i samfunnet.

På Tynset studie- og høgskolesenter samarbeider vi tett med Fagskolen Innlandet. I vinter har vi hatt en klasse som har tatt Lean Manufacturing 4.0. 10 stp, og erfaringene fra dette har vært gode. Modulene er lagt opp til en kombinasjon av samlinger, Teams-undervisning og egenarbeid/gruppearbeid. Vi har kunnet tilby studentene fra Fjellregionen et godt sted å samles som en klasse for å følge den delen av undervisningen som er nettbasert samt gjøre gruppearbeid og egenarbeid. Nå kan vi i tillegg tilby studentene våre at to av tre samlinger legges til Fjellregionen, noe som forhåpentligvis vil gjøre det enda mer attraktivt og gjennomførbart å ta denne modulutdanningen. Dette er utdanning som er laget for å kunne tas i kombinasjon med jobb!

Les mer om studiet og hvordan du søker her.