Første disputas fra stipendiatnettverket!

31. mars 2023

På TSH tilrettelegger vi så godt vi kan for at doktorgradsstipendiater tilknyttet Fjellregionen kan benytte lokalene våre til å arbeide. De studerer ved ulike universiteter, og det at de ofte er langt unna campus gjør det verdifullt å kunne møte andre som er i en liknende situasjon i et sosialt og faglig fellesskap på TSH.

Fredag 17. mars disputerte Richard Kowalik, som den første fra dette nettverket, sin avhandling, ”Towards a grammar of spoken South Saami”, ved Stockholms Universitet. Han forteller at prosjektet startet tilbake i 2017, og i løpet av disse årene har han hatt fire år med forskningsprosjekt og studier og ett år med institusjonstjeneste (undervisning eller administrativt arbeid). I tillegg har han hatt noe annet arbeid og pappapermisjon.

Richard forteller at hans prosjekt har vært å skrive en korpusbasert grammatikk for sørsamisk. En korpus er en samling språkdata, i dette tilfelle var det den sørsamiske, slik den i dag anvendes av eldre talere som har hatt sørsamisk som sitt førstespråk. Disse er som regel 75 år og eldre. Denne metoden er vanlig innenfor feltlingvistikk eller deskriptiv språkvitenskap. Man samler da inn språkdata, for senere å beskrive grammatikken i et språk. I samarbeid med 10 eldre talere av sørsamisk har han samlet inn språkdata og beskrevet språkets fonologi (lydlære), morfologi (formlære) og syntaks (utsagnslære). Det er første gang noen har beskrevet sørsamisk i denne rammen siden Knut Bergsland skrev sin «Røros-lappisk grammatikk» i 1946. Både det sørsamiske språket og språkvitenskapen har utviklet seg siden den gang, og Richard har kunnet benytte seg av moderne kunnskap og teknologi til å beskrive et litt annet sørsamisk enn det som ble snakket for 80 år siden.

På disputasen presenterte Richard sitt arbeid, som i dette tilfellet besto av en monografi, altså ett sammenhengende arbeid. Videre forsvarte han avhandlingen sin med å svare på kritiske spørsmål fra opponenten, beslutningskomiteen og til slutt publikum i salen og online. Etter en del innfløkte spørsmål der det ofte ikke er ett enkelt svar, vurderte beslutningskomiteen at hans arbeide var godkjent og det som til sammen ble en 6 år lang prosess var kommet til veis ende. Richard forteller at en slik situasjon krever at man holder fokus og ikke blir nervøs, og at han satte ekstra stor pris på at fire av hans språkkonsulenter var til stede i salen.

Richard forteller at mange stipendiater ofte jobber ganske ensomt og selvstendig, på godt og vondt. Under pandemien forsvant den sosiale sida han hadde på instituttet, og han har jobbet utelukkende på hjemmekontor. Da Stipendiatnettverket ved TSH tilbød en plass å sitte på var det derfor veldig fint å kunne «dra på jobb», ha en god arbeidsplass, og å ha en opplevelse av å ha en tilhørighet.

I fremtiden ønsker Richard å fortsette å jobbe med det sørsamiske språket. Han ønsker blant annet å utvide grammatikken han skrev og gi den ut på et internasjonalt forlag, og han kunne gjerne tenke seg å jobbe med lærere i sørsamisk, samt med planleggingen av læremidler for språket. Han forteller videre at han og familien bor på gård på Fåset og de ønsker å utvikle drifta der. Hans drøm er å kunne jobbe akademisk/med forskning om vinteren og jobbe på gården på sommeren. Håpet er å kunne bygge opp en markedshage. Denne uka startet han i en liten stilling som arbeidsveileder på Meskano på Tynset; det er en ganske sosial jobb, noe han også er glad i og synes er viktig.

Vi vil gratulere Richard Kowalik så mye med vel gjennomført doktorgradsavhandling og disputas og ønsker han lykke til videre med arbeid, forskning og gårdsdrift!

 

Phd stipendiat Richard Kowalik

Richard Kowalik