heartbeat icon

Bachelor i sykepleie

Vil du utgjøre en forskjell i fremtidens helse-Norge? Som sykepleier hjelper du mennesker i sårbare situasjoner, i alle faser av livet, og med forskjellig bakgrunn og utfordringer

Studiested

Elverum / Tynset

Varighet

4 år 

studiepoeng

180

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstart

Høsten 2019

agsdi-arrow-right

Du ønsker å jobbe med mennesker, vise omsorg og ta ansvar

agsdi-arrow-right

Du får et allsidig yrke, med stabilt og stort jobbmarked

agsdi-arrow-right

Døråpner for mange og varierte videreutdanninger

Du lærer å gi medisinsk pleie til mennesker i alle aldersgrupper med ulike former for helsesvikt og sykdommer. Gjennom utdanningen er det fokus på ivaretagelse av pasienters grunnleggende behov, og kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid vektlegges.

Bachelor i sykepleie på deltid er en samlingsbasert utdanning, med forventet studieinnsats på ca. 24 timer i uka. Det er 4-6 samlinger per semester, på 3-4 dager. Samlingene inneholder obligatorisk oppmøte og det er viktig å du som student deltar på alle samlinger for å møte lærer og medstudenter. Det brukes varierte undervisningmetoder. Vi ønsker å legge opp til en viss fleksibilitet for studentene våre og derfor presenteres flere muligheter for å tilnærme seg pensum.

Mellom samlingene er det mye selvstendig arbeid med nettforelesninger, obligatoriske oppgaver og tester. 
Tynset Studie- og høgskolesenter står til disposisjon som lokalt studiested for egenstudier og gruppearbeid mellom samlingene.

Praksis utgjør 50% av studie og tas på fulltid, det vil si 100% studieinnsats. Det er fem praksisperioder i studie, og kortere prosjektperioder i to teoretiske emner. Praksisperiodene er kun organisert i Hedmark fylke.

Flere av våre studenter som tar sykepleie deltid er voksne studenter som er yrkesaktive og har valgt å ta en høyere utdanning kombinert med arbeid og hjem. Dette krever god struktur og disiplin i hverdagen og god dialog med arbeidsgiver. Studentene må kunne ha redusert stilling i studietiden og permisjon mens praktiske perioder pågår.