Endelig økonomi og ledelse!

2. mai 2023

Vi er svært glade for igjen å kunne tilby studier innenfor økonomi og ledelse; denne gangen i samarbeid med Fagskolen Innlandet.

Utdanningen gir deg praktisk kompetanse innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk. Studiet har en tverrfaglig orientering og er i stor grad prosjektorientert. Det betyr bl.a. at problemstillinger fra studentenes arbeidsplasser kan innlemmes i undervisningen. At undervisningen knyttes nært til bedriftenes hverdag, gjør at både student og arbeidsgiver raskt kan ha praktisk nytte av studentens nye kunnskaper. Dette praktisk orienterte studiet er spesielt tilpasset deg med yrkesfaglig bakgrunn, men alle videregående utdanninger gir grunnlag for opptak. Har du en utdanning fra universitet og høgskole og sitter i en lederstilling, men mangler lederutdanning, kan dette være et aktuelt studie for deg.

Dette er et deltidsstudium på 60 stp. over 2 år. Samlingene foregår på Tynset, med unntak av en samling på Lean-laben på Raufoss. I tillegg er det nettundervisning mellom samlingene. Dette studiet er lagt opp med tanke på at det skal la seg kombinere med å være i arbeid.

Les mer om studiet her.