Nettverkssamling på Kongsvinger

9. juni 2023

«Jobben dere gjør for å ikke å få et kompetansemessig klasseskille mellom by og land er kjempeviktig». Med disse ordene ønsket ordfører i Kongsvinger, Eli Wathne, velkommen til nettverkssamling for fleksibel og desentralisert utdanning som ble arrangert på Høgskolesenteret i Kongsvinger denne uken. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel, spilte inn at «desentral og fleksibel utdanning ikke er et distrikstpolitisk virkemiddel, det er viktig for hele nasjonen», og Ingvild Brekke Myhre fra Høgskulen på Vestlandet trakk frem at «dei store spørsmåla er eigentleg ikkje lokale, dei er globale».

Studiesentrene er små, men viktige brikker for å løse fremtidens behov for kompetanse og arbeidskraft i dette helhetsperspektivet. Vi kan bistå Universiteter, Høyskoler og Fagskoler med å fange opp det Gudrun Ellingsen fra Dalane Kompetansesenter omtalte som pluss-studenten, de som ikke hadde vurdert videre utdanning dersom det ikke hadde vært tilgjengelig lokalt. For å tiltrekke oss disse studentene og skape gode tilbud trengs det gode og fleksible løsninger og samarbeid mellom studiesentrene, offentlig og privat næringsliv, utdanningstilbydere, studentene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Eleni Simenou Askim fra FuN (Fleksibel Utdanning, Norge) kalte utdannings- og studiesentrene for multi-potensialister, en god beskrivelse vi gjerne omfavner. Vi er gode på idèsynteser, lærer raskt og er tilpasningsdyktige – viktige egenskaper for å tilby fleksibel og desentralisert utdanning.

Det er alltid givende og nyttig å møte andre aktører for å utveksle ideer og erfaringer, ha gode diskusjoner og sammen se på veien videre. På denne samlingen møttes studiesentre som jobber med mye av det samme som oss, men også representanter fra andre viktige aktører innen utdanning, som Kunnskapsdepartementet og HK-dir (direktoratet for høyere utdanning og kompetanse), fylkeskommunen, Universitets- og Høgskolesektoren, Fagskolene, samt næringslivet og interesseorganisasjoner. En viktig interesseorganisasjon i denne sammenhengen er Norske Utdanningssentre (NU), som på årsmøte denne uken byttet navn til Norske utdannings- og studiesentre (NU). Tidligere daglig leder ved Tynset studie- og høgskolesenter, May Tove Dalbakk, har siden 2013 hatt en sentral rolle i oppbyggingen og utviklingen av denne interesseorganisasjonen. Denne uken takket hun av fra vervet som nestleder. Vi takker May Tove for den store og utrettelige innsatsen hun har gjort for å bidra til at rammevilkårene for norske utdannings- og studiesentre i dag er bedre enn de noen gang har vært. Vi er svært glade for at nåværende daglig leder ved Tynset studie- og høgskolesenter, Mette Halvorsen Hornseth, har takket ja til å være styremedlem i NU. Hun ser frem til å jobbe videre mot at studie- og utdanningssentrene skal inngå som en nødvendig og anerkjent del av norsk utdanning.