heartbeat icon

 Økonomi og ledelse

Norske bedrifter, både små, mellomstore og større, har et stort behov for mer kompetanse innen økonomi og ledelse. Dette praktisk orienterte studiet er spesielt tilpasset deg med yrkesfaglig bakgrunn, men alle videregående utdanninger gir grunnlag for opptak.

Studiested

Tynset

Varighet

2 år (deltid)

Studiepoeng

60

Organisering

Nettbasert med samlinger på Tynset

Søknadsfrist

15. juni 2023

Oppstart

Høsten 2023

Du er interessert i mennesker og deres samspill

Praktisk rettet kompetanse innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk

Tverrfaglig og prosjektorientert

Hva lærer du?

Studiet består av følgende emner:

 • Forretningsutvikling
 • Innføring i org. og ledelse
 • Operativ ledelse og lederrolle
 • Prosjektledelse
 • Regnskap og -analyse
 • Kostnadsstyring
 • Investering og finansiering
 • Markedsføringsledelse
 • Markedsplanlegging
 • Logistikk
 • Hovedprosjekt

Utdanningen gir deg praktisk kompetanse innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk. Studiet har en tverrfaglig orientering og er i stor grad prosjektorientert. Det betyr bl.a. at problemstillinger fra studentenes arbeidsplasser kan innlemmes i undervisningen. At undervisningen knyttes nært til bedriftenes hverdag, gjør at både student og arbeidsgiver raskt kan ha praktisk nytte av studentens nye kunnskaper.

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling, diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning.

Hva kan du bli?

Du er kvalifisert til lederstillinger på mellomledernivå. Kompetansen er etterspurt, og du kan bli en viktig ressurs for bedriften din.

Dette er et studie fra Fagskolen Innlandet med kombinasjon av samlinger på Tynset studie- og høgskolesenter og nettundervisning. Kostnad: 15 000 kr pr skoleår (inkluderer Lean-lab, eksamensavgifter og brettspill brukt i undervisningen). Lærebøker kommer utenom. Les mer om studiestøtte her.