Vellykket kurs om psykisk helse

12. oktober 2022

Bortimot 90% av de 300 kursdeltagerne som lærte om psykiske helse og utvikling hos barn og unge på kurset 3. og 4.oktober var veldig fornøyd med både innhold og gjennomføring! 

Foredragsholder Anne Stine Bakmann fra Høgskolen Innlandet satte fokus på de viktige temaene psykisk helse og livsmestring, og bidro til at ansatte i barnehage, skole, skolehelsetjeneste og psykiatritjeneste fikk mer kunnskap om hvordan de som jobber med barn og unge kan legge til rette for en god psykisk helse.  

Psykisk helse er et av hovedsatsningsområdene for oppvekstsektoren i Nord Østerdal i de 4 neste årene, og det var derfor naturlig å samarbeide med Nord-Østerdals samarbeidet innen oppvekst om dette kurset. Samme tema står på agendaen på kompetansehevingsdagene for skole og barnehage resten av inneværende barnehage/skoleår, og Anne Stine vil få med seg Ellen Nesset Mælan som foredragsholder videre.