For å imøtekomme kommunesektorens store rekrutteringsutfordringer innen helsesektoren, er det viktig å rekruttere helsefaglig kompetanse innenfor flere av profesjonsgruppene i helse- og omsorgstjenesten. På bakgrunn av dette har Fagskolen Innlandet inngått et samarbeid med flere aktører i arbeidslivet for å utvikle et helt nytt studie for helsefagarbeidere. Ved å øke kompetansen til helsefagarbeidere kan noe av oppgavene som i dag løses av sykepleiere, sannsynligvis løses av helsefagarbeidere i framtida.

Prosjektet ønsker å utvikle en modell for hvordan helsefagarbeideren kan avhjelpe den varslede sykepleiermangelen i kommunene, og kompetanseutfordringene samfunnet står ovenfor. Prosjektets mål er å utvikle en utdanningsmodell innen fagskolesektoren for fremtidens helsefagarbeidere på nivået høyere fagskolegrad.

Sammen med Høgskolesenteret i Kongsvinger, er Tynset studie- og høgskolesenter så heldige å få delta i prosjektgruppa som jobber med å utvikle studiet! 29.september var prosjektgruppa samlet til en spennende workshop på Gjøvik. Vi håper dette studiet vil bli høyaktuelt for Fjellregionenes helsefagarbeidere!