Fremtidens helsefagarbeider

3. oktober 2022

For å imøtekomme kommunesektorens store rekrutteringsutfordringer innen helsesektoren, er det viktig å rekruttere helsefaglig kompetanse innenfor flere av profesjonsgruppene i helse- og omsorgstjenesten. På bakgrunn av dette har Fagskolen Innlandet inngått et samarbeid med flere aktører i arbeidslivet for å utvikle et helt nytt studie for helsefagarbeidere. Ved å øke kompetansen til helsefagarbeidere kan noe av oppgavene som i dag løses av sykepleiere, sannsynligvis løses av helsefagarbeidere i framtida.

Prosjektet ønsker å utvikle en modell for hvordan helsefagarbeideren kan avhjelpe den varslede sykepleiermangelen i kommunene, og kompetanseutfordringene samfunnet står ovenfor. Prosjektets mål er å utvikle en utdanningsmodell innen fagskolesektoren for fremtidens helsefagarbeidere på nivået høyere fagskolegrad.

Sammen med Høgskolesenteret i Kongsvinger, er Tynset studie- og høgskolesenter så heldige å få delta i prosjektgruppa som jobber med å utvikle studiet! 29.september var prosjektgruppa samlet til en spennende workshop på Gjøvik. Vi håper dette studiet vil bli høyaktuelt for Fjellregionenes helsefagarbeidere!

Oppstart av dette studiet er tenkt høsten 2024, ta kontakt for mer informasjon om dette studiet.