Søk sykepleieutdanning!

14. mars 2023

Vi er stolte og glade over å kunne presentere promoteringsfilmene til sykepleierstudiet! Takk til sykepleierne ved SI Tynset og Akuttbilen på St. Olavs Hospital – Røros som har bidratt til disse filmene, og spesielt takk til Heliks for stødig hånd på produksjonen.

Har du tenkt en liten stund – eller kanskje i flere år at du skulle tatt en utdanning? Da må du gripe sjansen nå! Søk sykepleien deltid på Tynset før 15. april! Du får garantert en jobb som gir mening hver dag – og du vil være attraktiv i så mange stillinger!