Analyse av helsedata i gang

21. mars 2023

Etter en lang utvikling- og planleggingsprosess var endelig den første gruppen studenter på plass, og piloten kunne starte. Dette er et helt nytt studie, utviklet av og i samarbeid med NTNU, Norsk Helsearkiv og Helsedataservice.

Det er en gruppe med studenter med ulik bakgrunn fra helse og IT som var samlet hos oss forrige uke. Noen lokale, og noen langveisfra. Felles var ønsket om å skaffe seg mer kunnskap om analyse av helsedata. Bruk av helsedata gir gevinster for samfunnet gjennom en mer effektiv og kvalitetssikret helsetjeneste, bedre pasientinvolvering, bedre helseforvaltning og ressursbruk, samt innovasjon og næringsutvikling. Helsedata gir nye muligheter til å diagnostisere og behandle pasienter, og dermed heve kvaliteten på behandlingen som gis. Helsedata kan bidra med innsikt og kunnskapsstøtte til ansatte i helsetjenesten, og gi læring fra analyse av f.eks. behandlingsmønstre.

Den første samlingen var ikke helt uten utfordringer av ymse slag, men denne gjengen møtte disse med pågangsmot og godt humør. Mange erfaringer ble høstet og bidrar til videreutvikling av dette studiet. Gjennom en kombinasjon av forelesninger og labarbeid hvor to og to jobbet sammen, fikk studentene både en teoretisk og praktisk tilnærming til stoffet og kunne dra nytte av hverandres ulike bakgrunn og erfaringer. Vi hørte mange positive kommentarer og tilbakemeldinger fra studenter og lærere i løpet av disse dagene. Vi på Tynset studie- og høgskolesenter er svært glade for å kunne bidra til at ny kunnskap og kompetanse kan utvikles på Tynset, stedet hvor alle helsejournaler fra hele Norge til slutt ender opp.