Modulutdanning: innkjøp, digitalisering og bærekraft

15. desember 2022

Er du interessert i å lære mer om innkjøpsprosessen og innkjøp sin betydning for bedriften inn mot effektiv drift og bærekraft, samt totalkostnaden av innkjøp knyttet mot digitalisering?

Våre samarbeidspartnere, Fagskolen Innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger, tilbyr nå modulen «Innkjøp, digitalisering og bærekraft». Modulen gir 5 studiepoeng og kan tas i sammenheng med modulene «Bærekraft i forsyningskjeden» og «Verdikjeden – digitalisering og automasjon», som en del av studiet Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden. Modulene kan også tas uavhengig av hverandre.

Oppstart er i uke 2, 2023 og påmeldingsfristen er 02. januar 2023.

En modul er en ny type kort utdanning som skal øke kompetansen hos norske fagarbeidere i en rekke bransjer. Undervisningen er utformet med tanke på at studiene kan kombineres med å stå i jobb. De fleste moduler vil være byggesteiner i et fullt fagskolestudium. Du kan altså velge om du vil ta én modul eller flere. Satsingen på moduler er et samarbeid mellom norske utdanningsmyndigheter og partene i arbeidslivet. Undervisningen skjer i regi av fagskolene.

Tynset studie- og høgskolesenter tilrettelegger slik at studenter i Fjellregionen kan følge store deler av undervisningen fra Fjellregionen.

For mer informasjon klikk her.