Analyse av helsedata – først i Norge!

20. desember 2022

Vi er veldig glad for å kunne tilby ett helt nytt studie, utviklet av og i samarbeid med NTNU, Norsk helsearkiv og Helsedataservice. Analyse av helsedata har søknadsfrist 01.02.23 – og er samlingsbasert på Tynset. Velkommen! 

Bruk av helsedata gir gevinster for samfunnet gjennom en mer effektiv og kvalitetssikret helsetjeneste, bedre pasientinvolvering, bedre helseforvaltning og ressursbruk, samt innovasjon og næringsutvikling. Helsedata gir nye muligheter til å diagnostisere og behandle pasienter, og dermed heve kvaliteten på behandlingen som gis. Helsedata kan bidra med innsikt og kunnskapsstøtte til ansatte i helsetjenesten, og gi læring fra analyse av f.eks. behandlingsmønstre; hvilken behandling får pasientene ved sykdom, og hvilken behandling får pasientene.

Kurset gir studentene grunnleggende forståelse og ferdigheter innen bearbeiding og analyse av helsedata, noe som er en forutsetning for å oppnå de mange gevinstene helsedata kan gi oss.

Kurset er studiepoenggivende, men inngår ikke i masterprogrammet i helseinformatikk.

Mer informasjon kommer snart