Lederutviklingsprogram for mellomledere

5. februar 2019

Lederprogrammet er rettet mot mellomledere og ledertalenter innen offentlig og privat næringsliv.
Deltakerne skal gjennom programmet få utvidet forståelse av lederrollen og styrket faglig plattform for å utøve ledelse i virksomheten gjennom et lederutviklingsprogram for mellomledere.
Vi tar utgangspunkt i de daglige og de strategiske utfordringer en leder står i og målet med programmet er å:
– Gi deltakerne påfyll av kunnskap og motivere til å utøve lederrollen
– Skape trygghet i lederrollen
– få kunnskap om utvikling og håndtering av dine medarbeidere

En forutsetning for å lede andre, er at du kjenner deg selv og de rammene som ligger for å utøve ledelse og utvikling i virksomheten. Tilbakemelding og refleksjon over hvordan du best kan løse din lederrolle og de daglige utfordringer skal ivaretas i programmet. I programmet vil den enkelte leder utvikle seg faglig og personlig gjennom erfaringsutveksling, trening og samspill med andre ledere fra ulike sektorer.

Det er også et mål at deltakelse i programmet skal gi en merverdi for virksomheten deltakeren kommer fra.
Les mer om programmet