Lederprogrammet er rettet mot mellomledere og ledertalenter innen offentlig og privat næringsliv.
Deltakerne skal gjennom programmet få utvidet forståelse av lederrollen og styrket faglig plattform for å utøve ledelse i virksomheten gjennom et lederutviklingsprogram for mellomledere.
Vi tar utgangspunkt i de daglige og de strategiske utfordringer en leder står i og målet med programmet er å:
– Gi deltakerne påfyll av kunnskap og motivere til å utøve lederrollen
– Skape trygghet i lederrollen
– få kunnskap om utvikling og håndtering av dine medarbeidere

En forutsetning for å lede andre, er at du kjenner deg selv og de rammene som ligger for å utøve ledelse og utvikling i virksomheten. Tilbakemelding og refleksjon over hvordan du best kan løse din lederrolle og de daglige utfordringer skal ivaretas i programmet. I programmet vil den enkelte leder utvikle seg faglig og personlig gjennom erfaringsutveksling, trening og samspill med andre ledere fra ulike sektorer.

Det er også et mål at deltakelse i programmet skal gi en merverdi for virksomheten deltakeren kommer fra.
Les mer om programmet