Gladnyhet !

17. september 2019

Østlendingen kunne melde om stor entusiasme.
Gjennom tildelingen av 20 ekstra statlig finansierte studieplasser for sykepleierutdanning på Tynset er det duket for et fremtidsrettet og langsiktig samarbeid mellom HINN, Tynset Studie- og høgskolesenter og regionens kommuner og næringsliv. Et reelt eksempel som vil støtte opp om Høgskolen i Innlandet sin målsetning om å utvikle en sterk sammenheng mellom utdanning, forskning og utviklingsarbeid og arbeidsliv. Vi gleder oss og er klare til å ta fatt!  Foto: Østlendingen.
Østlendingen skriver