Kvalitet og tilgjengelighet for framtidas behov

22. september 2023

Kvalitet og tilgjengelighet for framtidas behov var tittelen på konferansen om høyere utdanning som HK-dir arrangerte på UiA i Kristiansand denne uka.

Demografisk utvikling, teknologisk utvikling, grønn omstilling og geopolitikk er drivere for framtidas kompetansebehov. Dette vil stille nye krav til sektoren, mener Sveinung Skule, direktør i HK-dir. Han er opptatt av at vi trenger et inkluderende utdanningssystem som er tilgjengelig og har høy kvalitet.

Minister for forskning og høyere utdanning, Sandra Borch, fokuserer på at rapporter fra Kompetansebehovsutvalget og Utsynsmeldingen gir tydelige føringer for framtidas utdanningstilbud. Tilbudene skal ha høy kvalitet og arbeidslivsrelevans, og gjøres tilgjengelig for folk i hele landet. Regjeringa skal også ta grep for å mobilisere den store gruppa som står utenfor arbeidslivet og utdanningssystemet.

Studiesentrene er viktige aktører for å tilgjengeliggjøre fleksible og desentrale utdanningstilbud i hele landet. Vidar Gunnberg fra studiesenteret Midt-Troms og Siw Skrøvset fra UiT, Norges arktiske universitet, ga oss gode eksempler på hva man kan få til med et konstruktivt samarbeid. Studiesenteret jobber aktivt med markedsføring og rekruttering, og tilbyr gode fysiske møteplasser for studentene, mens universitetet står for et faglig opplegg med høy kvalitet. Studiesenteret gir merverdi for universitetet, og har vært en viktig bidragsyter til at tallet på studenter har gått opp de siste årene.

Vi fikk også gode eksempler på ulike måter å tilby desentralisert og fleksibel sykepleierutdanning på. USN, Universitetet i Sørøst-Norge, og VID vitenskapelige høgskole har utarbeidet to spennende modeller som ble presentert. For å sikre høy kvalitet og bedre tilgjengelighet i slike utdanningstilbud mener Oline Sæther, fra NSO, Norsk studentorganisasjon, at institusjonene må samarbeide og dra nytte av hverandres arbeid og erfaringer i mye større grad enn nå.

Konferansen gir oss bekreftelser på at studiesentre som Tynset studie- og høgskolesenter spiller en stor rolle for å gjøre utdanning tilgjengelig for folk i hele landet. Det omfattende kartleggingsarbeidet vi gjør i privat næringsliv og offentlig sektor, gjør at vi og våre samarbeidspartnere i stor grad bidrar til å fylle framtidas kompetansebehov.

 

Minister for forskning og høyere utdanning, Sandra Borch

Mette fra TSH, Vidar fra studiesenter Midt-Troms, Gudrun og Elisabeth fra Dalane Utdanningssenter