Bedre sammen

1. september 2023

Hvordan kan en bedrift eller virksomhet jobbe med kontinuerlig forbedring og bli en lærende organisasjon? Hvordan når vi målene våre på kvalitet og effektivitet samtidig som vi har et bærekraftig perspektiv på ressursbruk som inkluderer ivaretakelse av ansatte? Dette er blant spørsmålene som blir belyst i modulutdanningen Lean verktøy og prinsipper, Fjellregionen som nettopp har startet.

Her samles både ansatte og ledere i ulike bedrifter i Fjellregionen, for å utveksle erfaringer, lære av hverandre, og bli gode sammen. Deltakerne er hovedsakelig fra Rørosklyngen og Norsk Helsearkiv. Det er Fagskolen Innlandet som leverer studiet på 5 stp. som går frem til slutten av november.

Den første samlinga foregikk denne uka i Læringsfabrikken på Raufoss. Her var det lagt opp til en god blanding mellom praktiske øvelser i Lean laben, teori, forberedelse til gruppearbeid og omvisning i Benteler Automotives fabrikk på Raufoss. Her fikk vi se hvordan de jobber med Lean i praksis, og etter samtalene underveis å dømme, er det flere som tar med seg inspirasjon og gode eksempler hjem til egne bedrifter. De to neste samlingene skal foregå i Fjellregionen. Det blir en kombinasjon av arbeid med caser i flere bedrifter og undervisning på Tynset studie- og høgskolesenter. Mellom samlingene vil det være gruppearbeid og undervisning på Teams, hvor vi legger til rette for at studentene kan samles i våre lokaler.

Tynset studie- og høgskolesenter og Fagskolen Innlandet har et godt samarbeid! Vi satser videre, og vil framover tilby flere desentrale studier av ulikt omfang. De korte, spissede modulutdanningene med høy arbeidslivsrelevans lar seg lett kombinere med arbeid, og er veldig aktuelle i vår region. Nye kartleggingsrunder i offentlig sektor og privat næringsliv, vil være utslagsgivende for hvilke tilbud vi vil tilby framover.

På bildet ser vi deltakere på modulutdanningen Lean verktøy og prinsipper Fjellregionen, samt heltidsstudentene ved 22 Logistikk og 22 Industriell teknologiledelse samlet for omvisning på Benteler Automotives fabrikk på Raufoss. Foto: Ruth Laeskogen Hoff, Fagskolen Innlandet