Vellykket oppstart!

26. september 2023

Både studenter og lærere var svært godt fornøyd med forrige ukes oppstartssamling i økonomi og ledelse, og etter tilbakemeldingene å dømme gleder studentene seg til fortsettelsen.

Dette er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium på 60 stp. over 2 år, hvor samlingene foregår på Tynset. Klassen er på 30 studenter, hovedsakelig fra ulike deler av Fjellregionen, og de har variert bakgrunn fra både privat og offentlig sektor. Fellesnevneren for studentenes motivasjon var at de ønsker mer «kjøtt på beinet» rundt dette med økonomi og ledelse, noe de har god mulighet til å få gjennom dette studiet fra Fagskolen Innlandet. Utdanningen gir studentene en praktisk kompetanse innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk. Studiet har en tverrfaglig orientering og er i stor grad prosjektorientert. Det betyr bl.a. at problemstillinger fra studentenes arbeidsplasser kan innlemmes i undervisningen. At undervisningen knyttes nært til bedriftenes hverdag, gjør at både student og arbeidsgiver raskt kan ha praktisk nytte av studentens nye kunnskaper. Tilbakemeldinger fra første samling bekreftet at studentene opplever at det de lærer er praksisnært og relevant. Dette praktisk orienterte studiet er spesielt tilpasset de med yrkesfaglig bakgrunn, men alle videregående utdanninger gir grunnlag for opptak, og vi ser at vi har flere studenter med utdanning fra høgskole/universitet.

Ideen til å sette opp en lederutdanning som har en praktisk tilnærming og hvor også fagbrev kvalifiserer for opptak kom etter besøksrunden vi hadde i fjor høst ut til ulike produksjonsbedrifter i Fjellregionen. Frode Brendryen, fabrikksjef hos Norfolier GreenTec AS i Folldal, snakket om at det hadde vært nyttig med lederutdanning for fagarbeidere som gikk over i mellomlederstillinger. De har ofte svært god fagkompetanse, men har ikke tatt en lederutdanning før de tar fatt på nye arbeidsoppgaver. Dette så vi at gjaldt flere, både fagarbeidere med utdanning fra videregående skole/fagskole og folk med profesjonsutdanninger fra universitet/høgskole, innen både offentlig og privat sektor. Vi konkluderte med at dette var noe vi måtte jobbe for å få til hos oss. Dette er et godt eksempel på hvor viktig det er med godt samarbeid mellom privat/offentlig sektor og Tynset studie- og høgskolesenter for å kunne tilby relevante og etterspurte utdanninger. Det å kombinere jobb og studier i voksen alder med mange forpliktelser, kan være krevende, og det er derfor viktig å kunne ta disse studiene med samlinger i Fjellregionen.

Vi er svært glade for samarbeidet vi har med Fagskolen Innlandet og for at de velger å komme til Tynset for å tilby dette studiet desentralt. Dette er et av totalt 3 studier som Fagskolen Innlandet tilbyr desentralt på Tynset studie- og høgskolesenter denne høsten.