Tidligere kurs

– og andre arrangementer fra våre samarbeidspartnere

Tynset Studie- og høgskolesenter tilbyr skreddersydde kurs og etter- og videreutdanninger innenfor mange fagfelt.
Vi har et tett samarbeid med Høgskolen i Innlandet, men samarbeider også med andre faglig gode aktører.
Vi ønsker å levere kvalitet.

Tilpasset kurs i Excel

I kurset går vi gjennom prinsipper for å få gode datalister og metoder for klargjøring og analyse av data. Vi ser på formler og funksjoner som er nyttig i oppsett av og oppfølging av budsjett, viktige statistiske funksjoner og rapportering til PowerPoint / Word. Formler og funksjoner Import og klargjøring av data Opprette og administrere […] ...
12. apr
09:00 - 15:00

TEK 17

TEK 17 – Inkludert kommende endringer 2023 Innledningsvis om TEK17 Når gjelder TEK17? Betydningen av at TEK17 ikke følges – forskriftsmangler Krav om dokumentasjon etter forskriften Arbeid på eksisterende bygg og TEK17 Hvordan kan man oppfylle kravene i TEK17? Ansvar etter forskriften Endringer i kapittel 9, 14 og 17 – fra og med 1. juli […] ...
07. mar
09:00 - 15:00
På egen PC eller ved Tynset Studie- og høgskolesenter

NS 3420

Temaer i kurset Innledningsvis om NS 3420 Den hierarkiske oppbyggingen av standarden Beskrivelsessystemet De ulike delene i standarden Risikoen for manglende forståelse av NS 3420 Sammenhengen mellom innledende tekst og prisbærende poster Krav og bestemmelser til beskrivelsestekster Utarbeidelse av NS 3420-poster i en beskrivelse Domstolenes bruk av NS 3420 Oppgaver (hvis tid)   Ansvarlig kursholder: […] ...
22. feb
09:00 - 15:00
På egen PC eller ved Tynset Studie- og høgskolesenter

NS 8407 / 8417

Kurset vil gi en grundig innføring i NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet.  Kurset tar sikte på å gi deg en effektiv gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8407 og NS 8417, med hovedvekt på de viktigste problemstillingene.  Det er viktig å kjenne til de viktigste bestemmelsene i […] ...
20. feb
09:00 - 15:00
På egen PC eller ved Tynset Studie- og høgskolesenter
No event found!
Se flere kurs