Grunnleggende kurs GDPR

GRUNNLEGGENDE KURS OM PERSONOPPLYSNINGSLOVEN OG PERSONVERNFORORDNINGEN (GDPR)

OBS! Utsatt til høsten, ny dato kommer!

Innledning:
Juli 2018 ble det innført nye regler om behandling av personopplysninger. Dette skjedde som følge av EUs persondataforordning, GDPR. Forordningen gjelder som norsk lov. Formålet med reglene er å beskytte enkeltpersoner når personopplysninger blir behandlet av profesjonelle aktører.

Læringsmål:
Privat næringsliv og offentlig forvaltning behandler ofte store mengder personopplysninger. Dette foregår for eksempel som ledd i handel og annen tjenesteyting, samt gjennom offentlig myndighetsutøvelse. Kurset skal gjøre deltakerne tryggere på hvilke grunnleggende regler som gjelder når man behandler personopplysninger.

Målgruppe:
Ledere og ansatte i private virksomheter og i offentlig forvaltning.

Noe av kursinnholdet:

– Innledning om personvern og rettsutviklingen på personvernområdet
– Personopplysningsloven og EU-forordningens virkeområde, struktur og systematikk
– Sentrale begreper:
– Hva er en personopplysning?
– Hva betyr det å behandle personopplysninger?
– Hvem er behandlingsansvarlig, og hvem er databehandler?
– Samtykke; hva betyr det?
– Prinsippene for behandling av personopplysninger
– Vilkårene for behandling av personopplysninger (behandlingsgrunnlagene)
– Internkontroll og informasjonssikkerhet
– Personvernombudets rolle
– Datatilsynets rolle

Kursholder: Advokat Kurt O. Bjørnnes. Han har gjennom mange år gjennomført ulike kurs for private virksomheter og offentlig forvaltning, og han benytter en utpreget praktisk og pedagogisk tilnærmingsmåte til lovstoffet. Han legger opp til dialog og diskusjon med deltakerne.

Kurset gjennomføres som et webinar, der du kan delta fra egen pc. Lenke til oppkobling kommer i automatisk svarmail ved påmelding. Vi legger til rette for at kursdeltakerne kan samles som en gruppe i kommunestyresalen på Tynset rådhus. Vennligst send mail til post@tynsetsh.no dersom dette er aktuelt for deg/dere.

Med forbehold om nok påmeldte. Bindende påmelding.

Ved påmelding, husk å velge Tynset studie- og høgskolesenter som utdanningssted i nedtrekksmenyen.

Søk her

Logo SkillUp Network

Dato

07. mai. 2024
Expired!

Tid

09:00 - 13:00

Pris

Kr 1.950,00

Sted

Kommunestyresalen Tynset rådhus

Arrangør

SkillUp Network