Industrifagskolen

9. januar 2023

Industriell digitalisert automasjon (IDA)

Mange bedrifter trenger korte, og spissede utdanninger. Vi tilbyr nå i samarbeid med Fagskolen Innlandet Industrifagskolen. Industrifagskolen er utviklet spesielt for å gi fagarbeidere i industrien et tilbud om korte moduler som gir deg ny innsikt, og samtidig muligheten til å bygge deg en fagskoleutdanning.

Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang tidligere. Regjeringen har startet et bransjeprogram der staten, arbeidsgivere og fagbevegelsen samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Industrifagskolen bidrar til å sikre bedriftenes konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Tilbudet er finansiert over statsbudsjettet, noe som betyr at utdanningen er gratis.

Etter gjennomført utdanning skal du ha kompetanse innen produktutvikling, produksjonsmetoder, automasjonsteknikk, kommunikasjon i automatiserte anlegg, datanettverk, sporingsteknologi og databaser.

Undervisningen er nettbasert, og de fysiske samlingene skjer på Læringsfabrikken på Raufoss. Tynset studie- og høgskolesenter samarbeider tett med Fagskolen Innlandet, og tilrettelegger slik at studenter i Fjellregionen kan følge store deler av undervisningen fra Fjellregionen.

Søknadsfristen for 2023 er ute, ta kontakt med oss for mer informasjon om dette og andre studier innenfor industri.