Framoverlente bønder ønsker mer kompetanse

12. januar 2023

Landbruket utgjør samlet sett èn av de viktigste næringene i Nord Østerdal. Næringen er grunnlag for nødvendig bosetting, vekst og utvikling i regionen. Landbruket er som alle andre næringer avhengig av kompetanseutvikling og et høyt kunnskapsnivå for å kunne videreutvikle seg. Dette handler både om hvordan man kan effektivisere innenfor dagens drift, utvikle nye næringsveier eller drive mer bærekraftig.

Sommeren 2022 ble det sendt ut en kartleggingsundersøkelse til godt over 700 bønder i regionen. Målet var å finne ut mer om hvilken kompetanse som er savnet innenfor dagens drift og rammer, og hvordan landbruket kan sikre nødvendig kompetanse for fremtiden. Dette med bakgrunn i at landbruket står overfor blant annet teknologiutvikling, klimaendringer, digitalisering og krav til reduksjoner i utslipp samt endring i rammebetingelser.

Vi er takknemlige for at 253 tok seg tid til å svare, og har trukket ut en premie til èn av bøndene som deltok i undersøkelsen. Per Erik Oldertrøen ble den heldige vinner av et gavekort på kr 5 000,- fra Felleskjøpet😊

Sammen med landbrukskontorene i Nord Østerdal og Storsteigen videregående skole har Klosser Innovasjon og Tynset studie- og høgskolesenter utarbeidet en rapport fra undersøkelsen. Her kan du lese mer om dagens utdanningsnivå blant bøndene i regionen, hvilke områder de ønsker seg mer kompetanse på og hvordan de ønsker at kompetansehevingen skal foregå.

Ut fra bøndenes svar håper vi å kunne samarbeide med utdanningstilbydere som Storsteigen videregående skole, Fagskolen Innlandet og Høgskolen i Innlandet om å tilby riktig kompetanse på riktig nivå og i riktig format. 

Rapporten finner du her