Desentral utdanning fungerer

22. desember 2022

– Utdanning skal ikke bare være for heltidsstudenter som kan studere fast ved et lærested, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding fra Regjeringen datert 20.12.22. Bakgrunnen for dette er en ny rapport som viser at 85 prosent av studentene på fleksible og desentraliserte studietilbud er fornøyde med det faglige innholdet. Studietilbudene treffer godt på behovene til arbeidslivet og bidrar til at utdanning og kompetansepåfyll blir tilgjengelig der folk bor og med ulike livssituasjoner.

Muligheten til å kombinere utdanning med jobb, ønske om å bli boende på hjemstedet, og omsorgsansvar er noen av årsakene til at studentene vil delta på et fleksibelt utdanningstilbud. 69 prosent oppga at de ikke ville ha fullført studiet uten fleksibiliteten programmet ga for studiehverdagen.  Også utdanningsinstitusjonene uttrykker at fleksible utdanningstilbud gjør at de når ut til en større del av den mulige studentmassen, særlig de som er eldre, etablerte og i jobb.

– Fleksibilitet i utdanningen er viktig for å nå ut til personer som av ulike grunner ikke kan studere på fulltid ved et lærested. Mye tyder på at ordningen tiltrekker seg studenter som ellers ikke ville ha studert, særlig blant de som allerede er i jobb. Dette er viktig for at vi skal sikre nok folk med rett kompetanse til arbeidslivet over hele landet, sier Borten Moe.

Ordningene scorer også høyt på relevans for arbeidslivet. 47 prosent av studentene svarer at studiet var veldig nyttig eller helt nødvendig for jobben.

Tynset Studie- og høgskolesenter er glade for at funnene i rapporten viser at studiesentrene tilbyr relevante utdanninger som bidrar til å gi folk i hele landet tilgang til høyere utdanning både på Fagskole- og Høyskole/Universitetsnivå. Det at regjeringen i statsbudsjettet for 2023 øker bevilgningen til fleksibel og desentralisert utdanning med 12,6 millioner kroner til totalt 199,6 millioner kroner er positivt for videre utvikling av tilbudene ved studiesentrene. Vi vil fortsette å jobbe for å tilby befolkningen i Fjellregionen relevante og etterspurte utdanningstilbud i årene som kommer.

For å lese mer om rapporten klikk her

Fasade av Nord-Østerdal videregående skole. Tynset studie og høgskolesenter er lokalisert her.