Kompetansekartlegging i landbruket

15. september 2022

Tusen takk til de 253 bøndene i Nord Østerdal som svarte på undersøkelsen om kompetansebehov i landbruket som TSH og Klosser sendte ut i juni😊 Mali presenterte resultatene for landbruksavdelingene i regionen, representanter fra Statsforvalteren og Fylkeskommunen 13.september.  Det vil nå bli utarbeidet en rapport, som skal munne ut i en kompetanseplan. Vi ser fram til å kunne tilby spennende kompetansepåfyll til landbruket i regionen!