Reetablering

7. februar 2020

Reetablering av Bachelor sykepleie på Tynset!
Høgskolen i Innlandet tilbyr i samarbeid med Tynset studie- og høgskolesenter 30 studieplasser  med oppstart høsten 2020.
Les mer og skynd deg å søke her! 

Foto: Lars Vingelsgård