Privatisteksamen

6. september 2022

Nå har du mulighet til å forbedre karakterene dine slik at du kan ta sykepleieutdanning eller andre høgskolestudier hos oss fra neste høst!

Fram til 15.september kan du melde deg opp til privatisteksamen.

For mer informasjon:Ta fag som privatist (udir.no)