Godt i gang med fagskoleutdanning

1. september 2022

20 helsefagarbeidere fra Fjellregionen er nå i gang med videreutdanning innen demens og alderspsykiatri. De har startet på et toårig studie i regi av Fagskolen Innlandet for å styrke sin kompetanse i møte med nye og utvidede arbeidsoppgaver i helse- og omsorgstjenesten. Studiet er bygd opp med ukentlige samlinger på Tynset studie- og høgskolesenter, og er lagt opp som en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjekter og praksis.

Dette er første gang Tynset studie- og høgskolesenter setter i gang et fagskoletilbud, og vi tror dette kun er starten på en slik type utdanningstilbud her i distriktet. Med de høye søkertallene vi ser på yrkesfaglige studieprogram i videregående opplæring, vil videreutdanningstilbud til fagarbeidere sannsynligvis bli enda mer etterspurt i framtida.