Mellomlederens verktøykasse

3. januar 2019

Mellomlederens verktøykasse – dagskurs 31. januar 2019
Mellomlederrollen er en av de viktigste rollene i organisasjonen. Det er mellomlederen som skal sette strategien «ut i livet». Det er mellomlederen som skal sørge for at medarbeiderne har fokus på de riktige oppgavene for å kunne realisere strategien, og nå de målene som er satt. Les mer og meld deg på !