Vedum vil kjempe for studiesentrene

19. desember 2018

Senterpartiets leder Trygve M. Slagsvold Vedum fikk direkte innføring i hvor avgjørende det er å kunne studere lokalt – fra to studenter som forberedte seg til eksamen i Arbeids-og organisasjonspsykologi. Begge i full jobb ved siden av.
Vi gleder oss til å høre mer om Sp’s bidrag inn i kampen for de mange lokale studiesentrene rundt omkring i landet.