Vernepleierutdanning på Tynset

23. mars 2022

VERNEPLEIE TIL TYNSET

Høgskolen i Innlandet, Høgskolesenteret i Kongsvinger og Tynset studie- og høgskolesenter har inngått et samarbeid om å jobbe for å kunne tilby bachelor i vernepleie på deltid i Kongsvinger og på Tynset fra høsten 2023. Nå ber de om friske studieplasser over statsbudsjettet.

Høgskolen i Innlandet har et mål om å samarbeide med samfunnet rundt oss og ta en rolle som tilbyder av kompetanse i hele Innlandet. Derfor er vi glade over å ha fått på plass dette samarbeidet med Tynset og Kongsvinger. Nå mangler vi bare studieplasser, sier instituttleder Erik Hagaseth Haug ved Høgskolen i Innlandet.

Det er et mål at utdanningen skal starte opp høsten 2023, noe lederne ved utdanningssentrene gleder seg over:

Vernepleierutdanning er en av de utdanningene som etterspørres av enkeltindivider som henvender seg til oss. Når vi også vet at behovet for vernepleiere ute i regionene er stort, så er det bare å glede seg over denne muligheten, sier May Tove Dalbakk, som er leder av høgskolesenteret på Tynset.

Et slikt utdanningstilbud vil bli tatt svært godt imot. Dette har vi jobbet i mange år for å få på plass. At utdanningen vil gå på deltid med 75% fart, altså over fire år, tror vi gjør at tilbudet fanger opp både de som er unge og de som allerede er i jobb, sier Vegard Herlyng ved Høgskolesenteret i Kongsvinger.

At vi kan tilby denne utdanningen desentralt gjør at mennesker i mange livssituasjoner kan ta utdanningen.
Vi er svært glade for at høgskolen helhjertet er med på en slik satsing, sier de begge.

Partene er skjønt enige om at et slikt tilbud svarer opp regjeringens ambisjoner når det kommer til utdanninger.

Her er det meste allerede klart. Det eneste vi mangler er studieplasser. Dersom ikke denne regjeringen ser på denne satsingen som relevant og kommer opp med 40 studieplasser til Høgskolen i Innlandet blir vi overrasket, sier Dalbakk og Herlyng.

Bakgrunn

I en rapport (FO 2020)* gjøres det rede for at en tredjedel (33,2 %) av de ansatte i tjenester til utviklingshemmede ikke har formell kompetanse. Under en tredjedel (28 %) av de ansatte har universitets-/høyskoleutdanning (U/H utdanning), og av disse er kun 10,7 % utdannet som vernepleiere. Vernepleiere er også ettertraktet i andre helse- og sosialfaglige tjenesteområder. I samme rapport tas det til orde for at det nasjonalt mangler 20 000 vernepleiere. Innspill fra studie- og høgskolesentrene på Tynset og Kongsvinger tilsier at de nasjonale forholdene også gjelder regionalt i Innlandet. Fra sentrene meldes det om stor interesse, både fra kommuner og enkeltpersoner for et tilbud om et desentralisert og fleksibelt utdanningstilbud. Høgskolen har også mottatt henvendelse om et slikt behov fra Profesjonsfaglig utvalg i FO Innlandet.

Desentrale og fleksible studiemodeller løftes fram i den såkalte Hurdalsplattformen fra regjeringen som et viktig tiltak for å nå målene om livslang læring i hele landet. Samtidig er det per dags dato ingen øremerkede studieplasser til desentraliserte utdanningstilbud innen vernepleie ved Høgskolen i Innlandet. En slik tildeling vil være avgjørende for at et slikt tilbud kan realiseres.

Arbeidet med å få på plass en slik bachelorgrad på Tynset og i Kongsvinger har fått bred støtte. Politikere, administrasjon og fagmiljøene i kommunene har gitt sin fulle støtte til arbeidet. I tillegg støtter Fellesorganisasjonen (FO), Vernepleierforbundet og KS Innlandet også opp om arbeidet.

Ta gjerne kontakt for ytterligere utdyping eller kommentarer.

Høgskolen i Innlandet

Erik Hagaseth Haug, Instituttleder

erik.haug@inn.no

Mob: 917 08 016

 

Tynset studie- og høgskolesenter

May Tove Dalbakk, Daglig leder

may.tove.dalbakk@tynset.kommune.no

Mob: 991 65 244

 

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Vegard Herlyng, Daglig leder

vegard.herlyng@inn.no

Mob: 901 75 887